คณะกรรมการโครงการ Thailand Digital Excellence Awards

Dr. Kumpol Sontanarat
Advisor of Digital Technology Management Group, TMA
Mr. Kosit Suksingha
Advisor of Digital Technology Management Group, TMA
Mrs. Sochipun Vajropala
Chairman of Digital Technology Management Group, TMA

Mr. Chuchai Vachirabanchong
Committee of Digital Technology Management Group, TMA
Mr. Rachod Isarankura Na Ayuthaya
Committee of Digital Technology Management Group, TMA
Dr. Poomporn Thamsatitdej
Committee of Digital Technology Management Group, TMA
Dr. Kwanchai Khemanijkul
Committee of Digital Technology Management Group, TMA
Ms. Chamaiporn Pornpruethianan
Committee of Digital Technology Management Group, TMA
Dr. Marc Roman Franke
Associate Director, Boston Consulting Group (BCG)
Dr. Michael Grebe
Managing Director and Senior Partner, Boston Consulting Group (BCG)
Mr. Benjamin Fingerle
Partner, Boston Consulting Group (BCG)
Mr. Isada Hiranwiwatkul
Managing Director and Partner, Boston Consulting Group (BCG)
TOP