Thailand Digital Excellence Awards &
Digital Dialogue 2024

Thailand Digital Excellence Awards 2024

 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Digital Excellence Awards 2024 พร้อมมอบสิทธิพิเศษในการประเมินสมรรถภาพการใช้ดิจิทัลขององค์กร โดย Consulting Firm ระดับโลก Boston Consulting Group – BCG ผ่านแบบประเมิน Digital Acceleration Index (DAI) ที่จะช่วยวาง  Digital Strategy Roadmap ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการ Transform การใช้ดิจิทัลขององค์กร พร้อมวัดระดับการบริหารจัดการดิจิทัลกับองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับภูมิภาคและในระดับโลก

 

พิเศษสำหรับสมาชิก TMA สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับผลประเมิน DAI สุด Exclusive

สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

 

รถไฟสายดิจิทัลคือทางรอดแห่งยุด ...องค์กรท่านแอดวานซ์แค่ไหน?

TMA ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมินสมรรถนะขององค์กรในด้านการใช้งานดิจิทัล โดยใช้ Digital Acceleration Index (DAI) เครื่องมือการประเมินความสามารถในการใช้งานดิจิทัลภายในองค์กร ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Boston Consulting Group (“BCG”) เพื่อช่วยให้ผู้นำองค์กรได้ตระหนักถึงสถานะปัจจุบันขององค์กรว่าอยู่ตรงไหนบนเส้ทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ครอบคลุมถึง 6 มิติตามฟังก์ชั่นหลักขององค์กรประกอบด้วย ดังนี้ Business Strategy, Driven by Digital, Digitize the Core, New Digital Growth, Changing Ways of Working, Leveraging, the Power of Data & Technology, และ Integrating Ecosystems  โดยผลลัพธ์การประเมินจะคำนวณคะแนนและจัดอันดับความพร้อมออกเป็น  4  ระดับ ตั้งแต่ Digital Starter จนถึง Digital Leader

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

  1. รายงานประมาณ 30 หน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการด้านดิจิทัลขององค์กรและบทวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันกว่า 200 แห่งจากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก

  2. ได้รับสิทธิ์เป็นองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Digital Excellence Awards

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
  
 
 
Digital Dialogue 2024
TMA โดยกลุ่ม Digital Technology Management Group ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงได้ริเริ่มจัดงาน Digital Dialogue 2024 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และตัวอย่างเกี่ยวกับ AI และดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยสร้างอนาคตของ Digital Ecosystem ได้อย่างแท้จริง พร้อมการนำเสนอแนวคิดและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงของทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรด้วย AI และดิจิทัลเทคโนโลยี นอกจากนั้น ภายในงานยังเน้นถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Startups) และเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AI โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชากรผู้อยู่อาศัยและการเจริญเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

Videos


DAI Exclusive Online Live Session - Introduction
DAI Exclusive Online Live Session - Q&A
Highlight video in 2023

Organized by

Knowledge Partner

Sponsors

TOP